Bosna 2025

Soutěž vás zavede opět do Bosny. Trasa je vedená ve větší míře po šotolinových cestách a provede vás po známých i neznámých místech této malebné země.

Soutěž je rozdělená na celodenní etapy a odstartuje v sobotu 31.5 2025. Vyhlášení výsledků soutěže bude v pátek 6.6. 2025. Každý den se uvidíme ve společném bivaku, jeho poloha bude uvedená ve startovní kartě. Ze stejného místa budete startovat následující den do další etapy.

Každý účastník musí být po čas soutěže zcela soběstačný. V bivaku nebude žádný hotel. Každý si zařizuje spaní a vaření dle svého. Obvykle se spí ve střešním stanu, v autě anebo na zemi v rozkládacím stanu. Účastník je po dobu soutěže odkázán na stravování z vlastních zásob. Trasa soutěže je každý den vedená přes města, kde je možnost dokoupení potravin a tankování.

Účastník každé ráno obdrží startovní kartu se seznamem průjezdních a kontrolních bodů. Tu musí odevzdat večer, po dokončení etapy, k rukám pořadatele. Ráno před startem bude krátká rozprava s detaily denní etapy a dalšími potřebnými informacemi. Na konci rozpravy si libovolný člen posádky vyzvedne startovní kartu a můžete vyrazit. Vítězem se stává posádka, která nasbírá nejvíc bodů. Na některé body dojedete autem nebo motorkou, na některé budete muset dojít kus pěšky. Za poškozování kontrolních bodů je okamžitá diskvalifikace!!! Trasa závodu je vedená tak, aby jste mohli jet i s terénním vozidlem bez jakýchkoliv úprav. Na všechny kontrolní body se budete moci dostat po silnicích, polních nebo lesních cestách. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!