Startovné

Auto


5000 Kč

Motorka


5000 Kč

Quad


5000 Kč

Motorkáři je umožněno předem domluvit si s pořadatelem přepravu zavazadla. Tato služba je zpoplatněna.

Platba registračního poplatku musí být provedena nejpozději do 10 dnů od obdržení výzvy k platbě. Pokud nebude platba provedena v řádném termínu bude registrace zrušena.

Včasnou registrací a zajistíte si místo na startu. Počet závodních posádek je omezený.

Vytvořte si webové stránky zdarma!