Obecné informace

Obecné informace

1. T´ N´ T´ rally se může zúčastnit závodník starší 18 let. Posádkou vozidla můžou být i děti do 18 let pouze za doprovodu rodičů.
2. Řidič vozidla je zodpovědný za všechny osoby ve vozidle.
3. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
4. Registrační poplatek je nevratný, pokud bude registrace zrušena závodníkem. Registrace je přenosná zdarma.
5. Registrace bude ukončena po naplnění startovní listiny, nejpozději však 18.4.2024.
6. Účastník může být diskvalifikován v případě neuposlechnutí pokynů organizátorů, porušení pravidel soutěže, porušení ducha fair play, za poškozování životního prostředí, poškozování kontrolních bodů!!!
7. Soutěžící je povinen dodržovat místní pravidla silničního provozu.
8. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu trasy a pravidel soutěže.

Pravidla soutěže:

1. Závodník smí použít na závod pouze jedno vozidlo. To nesmí být během závodu vyměněno za jiné.
2. Vozidlo musí být vybaveno GPS navigací nebo aplikací v chytrém telefonu, která musí být zapnuta po celou dobu každé etapy. V přístroji musí být aktivován záznam a ukládání projeté trasy. Záznam projeté trasy musí být na vyžádání poskytnut organizátorům.
3. Pořadí je hodnoceno podle počtu získaných bodů za nalezení kontrolních bodů a kešek.
4. Soutěžící mají přísný zákaz poškozovat nebo ničit vybavení kontrolních bodů. Bude postihováno diskvalifikací soutěžního vozu.
5. Pokud nastane situace o které se nezmiňují pravidla, rozhoduje o věci organizační tým.
6. Závodník může podat protest, při složení kauce 1000,- Kč. V případě oprávněného protestu mu bude kauce vrácena.

Penalizace:

  • nedodržení časového limitu etapy
  • závažné porušení dopravních předpisů (např. překročení max. povolené rychlosti, nerespektování dopravní značky " Stůj, dej přednost v jízdě!", jízda na červenou).
  • poškozování životního prostředí (například jízda po zemědělsky obhospodařovaném pozemku, odhazování odpadků).

Diskvalifikace:

  • technicky nezpůsobilé vozidlo k jízdě na pozemních komunikacích
  • řízení vozidla pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
  • hrubé porušení pravidel závodu, nesportovní chování
Vytvořte si webové stránky zdarma!